Cerniera zip-en

Cerniera zip

 

U munnu è chinu chinu ri chiavi

Pi sta porta ca ti chiui

L’ha inzirtari r’u scrusciu qual è a chiavi

Pi sta porta ca ti chiui

 

Ogni tantu m’abbuttu e mi siddiu

Però doppu mi sbarìu

E comu una cerniera zip

Rapu un sorrisu i quinnici 

 

Sugnu vacanti i rintra

In tiesta ‘un haiu nienti

E minni vaiu ‘in mienzu a gienti

C’un sorrisu nei rienti

U munnu è chinu r’accussì ri miracoli

U suli già ti pari picca

U mari, tu e iu?

 

è statu ri ccà e di ddà, è statu luntanu

E si mi viu nun era iu

è statu in pizzu e’ muntagne e in funn’o mare

E si mi viu nun era iu

 

Ogni tantu m’abbuttu e chianciu e triemu

Però doppu mi sbarìu

E comu una cerniera zip

Rapu un sorrisu i quinnici 

 

Sugnu vacanti i rintra

In tiesta ‘un haiu nienti

E minni vaiu ‘in mienzu a gienti

C’un sorrisu nei rienti

U munnu è chinu r’accussì ri miracoli

U suli già ti pari picca

U mari, tu e iu?

Cerniera zip

 

The world is full of keys

For this door you’re locked behind

I have to find the right one by the sound it makes

For this door you’re locked behind

 

Sometimes I’m discouraged and annoyed

Then I just get over it

And just like a zipper

I open a great big smile

 

I’m empty inside

Nothing in my head

And I go among the crowd

With a smile on my face

The world is packed with miracles

The sun, for instance, isn’t it enough?

The sea, you and me?

 

I’ve been here and there, I’ve travelled far

And if I look at myself then, it wasn’t me

I’ve been at the top of the mountains and deep into the sea

And if I look at myself then, it wasn’t me

 

Sometimes I’m discouraged, I cry and shake

Then I just get over it

And just like a zipper

I open a great big smile

 

I’m empty inside

Nothing in my head

And I go among the crowd

With a smile on my face

The world is packed with miracles

The sun, for instance, isn’t it enough?

The sea, you and me?