V&V-en

V&V

 

U me cuori si iu a fari una passiata

Ma nun dissi a chi ora torna

Nun mi rissi “duormu fuora”

Avissi a turnari ccà

 

Tiegnu u suli c’u guinzaglio e minni vaiu e viegnu

Ma nun dicu una parola

Però scrissi una canzuni

E a nuddu ‘a fazzu sentiri

 

Sugnu accussì

Poi sugnu r’accuddì

Ccà nienti è di nuddu

E nuddu è com’a mia

 

Nun haiu cchiù

Amuri ‘un haiu cchiù

A vita m’abbutta e m’ammutta 

Iu ’un m’appriecu cchiù

 

Haiu un videogioco rintr’a tiesta

E i cumanni l’hai sulu tu

Nun mi fari innammurari, no, nun mi taliari!

Vogghiu stari r’accussì

 

Vogghiu stari tutta a vita sutta un pier’i ficu

A sparari ri luntanu 

Ma però sulu c’a manu

A cu ‘un mi capisci

 

Sugnu accussì

Poi sugnu r’accuddì

Ccà nienti è di nuddu

E nuddu è com’a mia

 

Nun haiu cchiù

Amuri ‘un haiu cchiù

A vita m’abbutta e m’ammutta 

Iu ’un m’appriecu cchiù

V&V

 

My heart went out for a walk

But it didn’t say when it would be back

It didn’t say “I’m sleeping out”

It should be here by now

 

I keep the sun on a leash and I come and go

But I don’t say a word

However I wrote a song

And I keep it to myself

 

I’m like this

Then I’m like that

Nothing belongs to anyone, here

And nobody is like me

 

I haven’t got love

I haven’t got it anymore

Life bores me and pushes me

I just don’t bother anymore

 

I’ve got a videogame inside my head

And only you have the controls

Don’t make me fall in love, no, don’t look at me!

I want to stay like this

 

I want to stay all my life under this fig-tree

Shooting from a distance

With my bear hand

At the ones who don’t understand me

 

I’m like this

I’m not like that

Nothing belongs to anyone, here

And nobody is like me

 

I haven’t got love

I haven’t got it anymore

Life bores me and pushes me

I just don’t bother anymore