Si fussi fimmina lyrics En

Si fussi fimmina

 

Si fussi fimmina

Si fussi un re o un avutru

Iu ‘un m’u scurdassi cchiù

 

Cu quali cuori t’è taliari

Cu quali occhi t’è maniari

Cu quali manu t’è manciari

Cu quali vucca t’è ‘bbrazzari

Cu quali vrazza m’è prisintari

Cu quali arma t’è parrari

 

Ma sugnu sempri chiddu

Ca si cunfunni priestu

Chiddu checcu ri rispettu, assuppatu ‘i noliti

Chiddu chi ‘un havi risiettu

E chi chianci rintra ‘u specchiu

Chiddu ca si scassa tuttu e si lassa in tririci

 

Cu quali uossa t’è ‘scutari

Cu quali aricchi t’è liccari

Cu quali lingua t’è tagghiari

Cu quali unghia t’è sunari

Nei nuttati insiemmula

I me’ amme in mienzu ai tue

‘Un sacciu cchiù quali su

Ma allura rimmillu tu

Cu quali amme minn’è ghiri

 

Si fussi oniestu

E si ‘u cielu fussi cchiù lieggiu

Vulassimu

Si fussi fimmina

 

If I were a woman

If I were a king or someone else

I wouldn’t forget anymore

 

What heart should I look at you with

What eyes should I touch you with

What hand should I eat you with

What mouth should I hug you with

What arms should I show myself with

What soul should I speak to you with

 

But I’m always the one

Getting confused soon

The one stuttering with respect, full of tantrums

The one who can never keep still

And who cries into the mirror

The one who breaks down and leaves himself in the lurch

 

What bones should I listen to you with

What ears should I lick you with

What tongue should I cut you with

What nails should I play you with

During our nights together

My legs between yours

I don’t know whose are whose anymore

So you tell me then

What legs I should leave with

 

If I were honest

And if the sky were lighter

We could fly