Rimmillu ru’ voti Lyrics Fr

Rimmillu ru’ voti

 

Quannu c’è cavuru e sentu friddu

Tu cummogghiami cu tutti i to’ cuperti

Aiutami a circari ‘i mia ca ‘i mia ‘i persi

E dimmi ca ‘un successi nienti

Rimmillu ru’ voti (x2)

 

Quannu ju mi sfirniciu in capu a’ genti

Cantami una canzuna ca to’ vuci

E scappamo n’on paisi senza cruci

E dimmi ca un ni pò succediri nienti

Rimmillu ru’ voti (x2)

 

Quannu sugnu ‘u cchiù tinto m’ha’ a capiri

Picchì sugnu troppi cosi e fazzu ‘a bili

Ma tu capisci, forse puru troppu buonu

E dici ca ‘un successi nienti però

Rimmillu ru’ voti

E dici ca ‘un successi nienti, vabbè

Rimmillu ru’ voti

 

Quannu care ‘u cielu e tu ‘un t’a firi cchiù

Ca ‘u cielu care in tierra e tinci tutti cosi ‘i blu

M’affruntu anticchia ma veni dunni sai tu

Ca t’e diri una cosa urgenti

‘Un successi nienti

Vita mia, ‘un successi nienti

Rimmillu ru’ voti

 

Quand il fait chaud et que j’ai froid,

Entoure moi de toutes tes couvertures

Aide moi à chercher les miennes

Dis moi qu’il ne s’est rien passé

Dis le moi deux fois

 

Quand je ne comprends plus les gens

Chante moi une chanson de ta douce voix

Et partons pour un pays sans croix

Et dis moi que rien ne nous arrivera

Dis le moi deux fois

 

Quand je suis le plus méchant comprends moi

Car je ne suis pas qu’une personne et cela m’empoisonne

Mais tu le sais et peut-être même trop

Et me dis qu’il ne s’est rien passé mais

Dis le moi deux fois

Dis moi qu’il ne s’est rien passé, d’accord…

Dis le moi deux fois

 

Quand le ciel tombe et que tu n’y arrives plus

Quand le ciel s’écroule et peint tout en bleu

J’ai un peu honte mais viens où tu sais bien

Faut que je te dise une chose urgente

Il ne s’est rien passé

Mon “tout”, il ne s’est rien passé