Ddà fuora-it

Ddà fuora

 

Si m’avanza u riestu

In quacchi cavusa ammucciata

Iu t’accattu zoccu nun capisti mai

Ri mia, ri Diu, ri tia

 

Si m’avanza tiempu

In quacchi roggiu chi va lientu

T’arrialu zoccu nun avisti mai ri mia

 

E zoccu ti putissi arrialari

Roppu ca ti rietti sulu tutta a me cunfusioni

Roppu ca rissi “t’u giuru, iu m’a firu a vuliri bienere”

Roppu ca ti pigghiavu i piettu pi vurricariti n’o liettu

E ddà fuora u munnu agghiacciava

 

Si m’avanza tierra

Sutta i pieri mia abbruciati

Iu abballassi e ghiccassi tuttu all’aria

A gienti, a Diu, a tia

 

E si avanza raggia

Sutta supra iu t’appiennu

Pi capiri p’una vota comu viru iu

 

E zoccu mi putissi arrialari

Roppu ca mi rasti sulu paru paru u to amuri

Roppu ca ricisti “è lariu quannu ‘un c’è nienti i fari”

E doppu ca ti spugghiasti priestu

Ma era tardu, era disonesto

E ddà fuora u munnu n’agghiuttieva

 

E zoccu ti putissi arrialari iu

Roppu ca ti rietti sulu tuttu chiddu chi avieva

Roppu ca a tia ‘un t’abbasta e a mia mi sape i galiera

Roppu ca spasciamu a valanza

E nn’appimu a struppiari senza

E ddà fuora u munnu allucchieva

Ddà fuora

 

Se mi avanza il resto

In un pantalone nascosto

Io ti compro quello che non hai capito mai

Di me, di Dio, di te

 

Se mi avanza il tempo

In un orologio che va lento

Ti regalo quello che non hai avuto mai da me

 

E cosa ti potrei regalare

Dopo che ti ho dato solo tutta la mia confusione

Dopo che ho detto “te lo giuro, io sono capace di amare”

Dopo che ti ho presa di petto per seppellirti nel letto

E là fuori il mondo ghiacciava

 

Se avanzasse terra

Sotto ai piedi miei bruciati

Io ballerei e manderei tutto all’aria

La gente, Dio, te

 

E se avanza rabbia

Sottosopra io ti appendo

Per capire per un volta come vedo io

 

E cosa ti potrei regalare

Dopo che mi hai dato solo tutto il tuo amore

Dopo che hai detto “è brutto quando non c’è niente da fare”

Dopo che ti sei spogliata presto

Ma era tardi era/ero disonesto

E là fuori il mondo ci inghiottiva

 

Cosa ti potrei regalare

Dopo che ti ho dato solo tutto quello che avevo

Dopo che a te non basta mentre a me sa di galera

Dopo che abbiamo sfasciato la bilancia

E abbiamo iniziato a ferirci senza

E là fuori il mondo restava a bocca aperta