Puddicinu a luna lyrics En

Puddicinu a luna

 

Vieni trovami stasira

Haju l’occhi chi mi stiddianu

A sciddicuna supra a ‘mmiria

E a ‘n atru paru ‘i cuosi chi mi siddianu

 

Balli cu mia?

No chi nun pò càriri

Tu si un puddicinu a’ luna

E iu ti vogghiu bienere

 

Vieni quannu ‘u cielu è azzurru

Supra a to varcuzza i matula

(Si duci quannu arrivi e ‘un trasi!)

 

L’azzizzo iu una fiesta sulu pi tia

Supra ‘a me varbuzza spana

(Si duci quannu niesci e ‘un tinni vai!)

 

Ballamu arrieri?

‘Un mi pistari u pieri però

Tu si un puddicinu a’ luna

E iu ti vogghiu bienere

Però ‘un mi fari càriri

Puddicinu a luna

 

Come and see me, tonight

My eyes shine like two stars

Let’s slide together over envy

And another couple of things that bother me

 

Shall we dance?

No, you can’t fall

You are a little chick under the full moon

And I love you

 

Come when the sky is blue

On your boat of cotton wool

(You’re so sweet when you arrive and you don’t come in!)

 

I’ll throw a party just for you

On my patchy thin beard

(You’re sweet when you go away and you don’t leave)

 

Let’s dance again

But don’t step on my toes

You’re a little chick under the full moon

And I love you

 

But don’t let me fall…