Es mi mai Lyrics Es

Es mi mai

 

Si accussì nica, nica mia

Ca quannu passi almeno una si mutrìa

Si accussì nica, nica mia

Ca ti infilu nt’a un paniere e ti taliu

 

E sugnu nicu puru ju

Fammi spaziu puru a mia

Nt’a stu paniere e se

Chiudi l’occhi ‘i chiuiu puru ju

Addiventa mongolfiera

E vola, vola…

Y-ah! Y-ah! Y-ah!

Es mi mai, mi mai!

 

Talìa ddà sutta chi nichi chi su’

Sunnu comu a tia, sunnu come a tia…

Sunnu come…

Sunnu nichi comu a mia

Si li viri di ccà supra

Sunnu furmiculi

Stai pensannu ‘nzoccu penzu ju?

Acchianate tutti supra

‘A nostra mongolfiera!

Y-ah! Y-ah! Y-ah!

Es mi mai, mi mai

Nun ci tornu cchiù…

Es mi mai

 

Eres tan pequeña, pequeña mía

Que cada vez que pasas como poco una se ofende

Eres tan pequeña, pequeña mía

Que te meto en un cesto y te miro

 

Y también yo soy pequeño

Déjame sitio también a mi

En este cesto y si

Cierras los ojos los cierro yo también

Se convierte en un globo

Y vuela, vuela…

Yee-ha! Yee-ha! Yee-ha! (x2)

Es mi mai, mi mai

 

Mira allí abajo qué pequeños que son

Son como tú, son como tú

Son como…

Son pequeños como yo

Si los miras desde aquí arriba

Son hormigas

¿Piensas lo mismo que yo?

¡Todos a nuestro

Globo!

Yee-ha! Yee-ha! Yee-ha! (x2)

Es mi mai, mi mai

No regresaré jamás…