Es mi mai Lyrics Fr

Es mi mai

 

Si accussì nica, nica mia

Ca quannu passi almeno una si mutrìa

Si accussì nica, nica mia

Ca ti infilu nt’a un paniere e ti taliu

 

E sugnu nicu puru ju

Fammi spaziu puru a mia

Nt’a stu paniere e se

Chiudi l’occhi ‘i chiuiu puru ju

Addiventa mongolfiera

E vola, vola…

Y-ah! Y-ah! Y-ah!

Es mi mai, mi mai!

 

Talìa ddà sutta chi nichi chi su’

Sunnu comu a tia, sunnu come a tia…

Sunnu come…

Sunnu nichi comu a mia

Si li viri di ccà supra

Sunnu furmiculi

Stai pensannu ‘nzoccu penzu ju?

Acchianate tutti supra

‘A nostra mongolfiera!

Y-ah! Y-ah! Y-ah!

Es mi mai, mi mai

Nun ci tornu cchiù…

Es mi mai

 

Tu es si petite, ma petite

Que lorsque tu passes, un au moins se met en colère

Tu es si petite, ma petite

Que je te met dans un panier et t’observe

 

Et je suis petit, moi aussi

Fais moi de la place

Dans ce panier et si

Tu fermes les yeux, je les ferme aussi

Il devient une montgolfière

Et s’envole, s’envole…

Y-ah!Y-ah!Y-ah!

Es mi mai, mi mai

 

Regardes là-dessous qu’ils sont bouts de choux!

Ils sont comme toi, ils sont comme toi

Ils sont…

Ils sont petits comme moi,

Si tu les vois d’en haut

Ce sont des fourmis

Tu penses à ce que je pense?

Montez toutes à bord

Notre montgolfière!

Y-ah!Y-ah!Y-ah!

Es mi mai, mi mai

Je redescends plus…