Es mi mai Lyrics It

Es mi mai

 

Si accussì nica, nica mia

Ca quannu passi almeno una si mutrìa

Si accussì nica, nica mia

Ca ti infilu nt’a un paniere e ti taliu

 

E sugnu nicu puru ju

Fammi spaziu puru a mia

Nt’a stu paniere e se

Chiudi l’occhi ‘i chiuiu puru ju

Addiventa mongolfiera

E vola, vola…

Y-ah! Y-ah! Y-ah!

Es mi mai, mi mai!

 

Talìa ddà sutta chi nichi chi su’

Sunnu comu a tia, sunnu come a tia…

Sunnu come…

Sunnu nichi comu a mia

Si li viri di ccà supra

Sunnu furmiculi

Stai pensannu ‘nzoccu penzu ju?

Acchianate tutti supra

‘A nostra mongolfiera!

Y-ah! Y-ah! Y-ah!

Es mi mai, mi mai

Nun ci tornu cchiù…

Es mi mai

 

Sei così piccola, piccola mia

Che quando passi almeno una si indispettisce

Sei così piccola, piccola mia

Che ti metto in un paniere e ti guardo

 

E sono piccolo pure io

Fai spazio pure a me

In questo paniere e se

Chiudi gli occhi li chiudo pure io

Diventa una mongolfiera

E vola, vola…

Y-ah! Y-ah! Y-ah!

Es mi mai, mi mai!

 

Guarda là sotto che piccoli che sono

Sono come te, sono come te…

Sono come…

Sono piccoli come me

Se li vedi da qua sopra

Sono formiche

E stai pensando quello che penso io?

Salite tutti sopra

La nostra mongolfiera

Y-ah! Y-ah! Y-ah!

Es mi mai, mi mai

Non ci torno più